Admi bygget beskjært_1024x255

Fauske Eiendom KF

Fauske Eiendom KF ble opprettet som kommunalt foretak med et vedtak i Fauske kommunestyre den 20.06.2013.

Vedtaket i kommunestyret:

  1. Kommunestyret bestemmer å opprette et kommunalt foretak med ansvar for eiendomsforvaltningen fom 1 januar 2014.
  2. Foretaket benevnes Fauske Eiendom KF
  3. Ordningen evalueres etter 2 år
  4. Prinsippet om kostnadsdekkende husleie innføres for den kommunale eiendomsmasse herunder inkludert de kommunale boliger.
  5. Kommunestyret bevilger kr. 5.mill. til ekstra vdlikeholdstiltak pr. år gjennom de 10 neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og økonomiplanen.
  6. Det etableres et boligkontor i eiendomsforetaket med ansvar for kommunens boligsosiale tiltak samt helhetlig forvaltning av samtlige kommunalt eide og innleide boliger.

 

Strategidokument for Fauske Eiendom KF - Strategi 2015-2020

Vedlikeholdsplan 2015-2018

Bruksavtalen - FDVU avtale for eiendom, bygg og anlegg for kommunale bygg i Fauske kommune