Formålsbygg

Formålsbygg er bygg som er oppført eller kjøpt til bestemte formål. Formålsbyggene som vi har omfatter bygg til undervisning og barnehager, bygg til kultur- og idrettsformål, bygg til pleie og omsorg, samt administrasjonslokaler.

Fauske Eiendom KF ivaretar kommunens eier- og leierinteresser i den samlede eiendomsmassen.

Oversikt over våre formålsbygg:

bygg til undervisning

barnehager

bygg til kultur- og idrettsformål

bygg til pleie og omsorg

administrasjonslokaler