Torggata 2015 - 1_2000x1500

Boliger

Fauske kommune har i 123 ulike boenheter som forvaltes av Fauske Eiendom KF. Disse igjen er fordelt med 59 i borettslag, 32 selveide boenheter og 32 innleide boliger.

Søknad om bolig

Fauske Eiendom KF kan stille boliger til disposisjon for de som selv ikke kommer inn på boligmarkedet av ulike årsaker. Ønsker du å søke om å få tildelt kommunal bolig kan du gjøre dette ved å fylle ut skjema om kommunal bolig. Skjema kan hentes ved kommunens Servicetorg eller hos Fauske Eiendom KF i det gamle rådhuset. Skjemaet kan også lastes ned elektronisk, det må da skrives ut og underkrives før det leveres. [SØKNADSSKJEMA] Fyll ut søknadsskjemaet med de opplysninger vi ber om. 

 

Tildeling av bolig

Fauske Eiendom KF tildeler ikke bolig til søkerne. Vi deltar i et samarbeid, tildelingsgruppe, sammen med øvrige kommunale tjenester, der det foretas en helhetlig vurdering av søkeren/søkerenes situasjon. I tildelingsgruppa er det representant fra Nav, barnevern, rus- og psykisk helsetjeneste, miljø- og habilitering og Fauske Eiendom KF.  Etter at tildelingsgruppa har fattet vedtak vil Fauske Eiendom KF sende brev til søkerne. Den som da får tildelt bolig får vite litt om beliggenhet, størrelse og pris. Vi har også en venteliste, der tildelingsgruppa ser at det er behov for kommunal bolig, men det er ingen ledige boliger ved vedtakstidspunktet.

 

Vedlikehold

Fauske Eiendom KF har i utgangspunktet ansvaret for det ordinære vedlikeholdet innvendig og utvendig. Mange boliger blir renovert før inngåelse av nye leiekontrakter. Noe av vedlikeholdet som må gjøres i løpet av leieforholdet vil i utgangspunktet være leietakers ansvar, dette er spesifisert i leiekontrakten.