Forrige slide
Neste slide

Formålsbygg

Formålsbygg er bygg som er oppført eller kjøpt til bestemte formål. Formålsbyggene som vi har omfatter bygg til undervisning og barnehager, bygg til kultur- og idrettsformål, bygg til pleie og omsorg, samt administrasjonslokaler.

Boliger

Fauske kommune har i 123 ulike boenheter som forvaltes av Fauske Eiendom KF. Disse igjen er fordelt med 59 i borettslag, 32 selveide boenheter og 32 innleide boliger.

Organisering

Vi er organisert i 6 avdelinger, administrasjon, boligkontor, vedlikehold, renhold, drift og fdvu.